1

Διαδικασίες

Διαδικασίες

Απαραίτητα διακαιολογιτικά για την εισαγωγή ασθενών στο Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός.

Όλοι οι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους στην κλινική πρέπει να προσκομίσουν:

  • Θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Κίνησης Ασθενών
Τηλ: 210 7253961 (εσωτ. 2103)
Fax: 210 7217497
E-mail: m.skaltsoni@lefkosstavros.gr

Λογιστήριο Ασθενών
Τηλ: 210 7253961 (εσωτ. 2105)
Fax: 210 7217497
E-mail: x.rapti@lefkosstavros.gr, p.sideroglou@lefkosstavros.gr

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top