1

Καρδιολογικό Εργαστήριο

Καρδιολογικό Εργαστήριο

Το Καρδιολογικό Εργαστήριο καλύπτει την διαγνωστική διερεύνηση εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Υπερηχογράφημα – Τriplex καρδιάς
  • Διοισοφάγεια υπερηχογραφική μελέτη καρδιάς
  • Δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo)
  • 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή ρυθμού (Holter ρυθμού)

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top