1

Υπερηχογραφική Απεικόνιση και Αγγειολογική Διερεύνηση

Υπερηχογραφική Απεικόνιση και Αγγειολογική Διερεύνηση

Το Τμήμα έχει συμβάσεις με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

Συμβατική Υπερηχογραφική Διερεύνηση

 • Υπερηχογράφημα οργάνων κοιλίας: Ήπατος-χοληφόρων, παγκρέατος, σπληνός, νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτου, έσω γεννητικών οργάνων
 • Υπερηχογράφημα επιφανειακών οργάνων: Θυρεοειδούς αδένα – παραθυρεοειδών αδένων, τραχήλου, παρωτίδων, υπογναθίων αδένων
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων – μυοσκελετικού συστήματος
 • Υπερηχογράφημα οσχέου
 • Υπερηχογράφημα οφθαλμικών κόγχων – οφθαλμών
 • Διακολπικό υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων
 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου
 • Ενδοορθικό υπερηχογράφημα
 • Τρισδιάστατη (3D) υπερηχογραφική απεικόνιση συμπαγών αλλοιώσεων – αγγείων

Αγγειολογική Υπερηχογραφική Διερεύνηση (triplex)

 • Καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών
 • Αρτηριών άνω – κάτω άκρων
 • Κοιλιακής αορτής – λαγονίων αρτηριών
 • Φλεβών άνω – κάτω άκρων
 • Αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (Fistula)
 • Μεταμοσχευμένου νεφρού – ήπατος
 • Συμπαγών και επιφανειακών οργάνων (ήπατος, νεφρών, θυρεοειδούς, κ.α.)
 • Αγγείων μετά από ενδαυλική αποκατάσταση
 • Έλεγχος στυτικής δυσλειτουργίας με έγχυση αγγειοδιασταλτικού παράγοντα
 • Έλεγχος κιρσοκήλης (οσχέου)

Επεμβατική Υπερηχογραφία

 • Διορθική βιοψία προστάτου
 • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη βιοψία μαστών, θυρεοειδούς, ήπατος, νεφρών, μαλακών μορίων, λεμφαδένων
 • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη παροχέτευση συλλογών

Υπερηχογραφική Διερεύνηση με Ενδοφλέβια Έγχυση Ενισχυτών Ηχογένειας

 • Ήπατος, νεφρών

Παιδιατρική Υπερηχογραφική Διερεύνηση

 • Υπερηχογράφημα συμπαγών και επιφανειακών οργάνων

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top