1

Ειδικές Θεραπευτικές Μονάδες

Ειδικές Θεραπευτικές Μονάδες

Στο Λευκό Σταυρό Αθηνών εξυπηρετούνται καθημερινά δεκάδες ασθενών που επισκέπτονται είτε ως ιδιώτες, είτε μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα τα πλήρως εξοπλισμένα Απεικονιστικά, Εργαστηριακά, Ενδοσκοπικά, Καρδιολογικά Τμήματα της κλινικής. Στα τμήματα αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, με κύρια έμφαση στην ακρίβεια και την έγκαιρη διάγνωση. Τα Εξωτερικά Διαγνωστικά Τμήματά μας έχουν συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο τελευταίας τεχνολογίας εξωσωματικός λιθοτρίπτης παρέχει τη δυνατότητα θεραπείας των λίθων του ουροποιητικού σε εξωτερικούς ασθενείς. Το Τμήμα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας έχει επίσης συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναλυτικότερα, οι Ειδικές Θεραπευτικές Μονάδες της κλινικής περιλαμβάνουν:

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top