1

Εξετάσεις ανά Ταμείο

……

……Εξετάσεις Ανά Ταμείο

Ταμεία / Εξετάσεις Αξονική / Μαγνητική Τομογραφία Ακτινογραφίες / Υπέρηχοι Triplex Αγγείων / Καρδιάς Μικροβιολογικές Γαστρο/πηση Κολονο/πηση
ΕΟΠΥΥ
ΕΥΔΑΠ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΟΕΑΠ
ΓΕΝ-ΓΕΣ-ΓΕΑ ΛΙΜ. ΣΩΜΑ

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top