1

Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Λευκό Σταυρό Αθηνών εξυπηρετούνται καθημερινά δεκάδες ασθενών που επισκέπτονται είτε ως ιδιώτες, είτε μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα τα πλήρως εξοπλισμένα Απεικονιστικά, Εργαστηριακά, Ενδοσκοπικά, Καρδιολογικά Τμήματα της κλινικής. Στα τμήματα αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, με κύρια έμφαση στην ακρίβεια και την έγκαιρη διάγνωση. Τα Εξωτερικά Διαγνωστικά Τμήματά μας έχουν συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναλυτικότερα, τα Εξωτερικά Διαγνωστικά Θεραπευτικά Τμήματα της κλινικής περιλαμβάνουν:

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top