1

Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο

Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο

  • Ενδοσκόπηση Λάρυγγα
  • Ενδοσκόπηση ρινός
  • Ακουόγραμμα
  • Τυμπανόγραμμα
  • Έλεγχος Βαρηκοΐας
  • Έλεγχος Ιλίγγου

Σε χειρουργικό επίπεδο πραγματοποιείται όλο το φάσμα των Ω.Ρ.Λ. επεμβάσεων:

  • Eνδοσκοπικών κλασσικού, ογκολογικού, ωτοχειρουργικών
  • Eπέμβαση ρινοπλαστικής ανοιχτής και κλειστής

© 2017 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Back to top