Διαγνωστικά Τμήματα

Διαγνωστικά Τμήματα

Στο Λευκό Σταυρό Αθηνών εξυπηρετούνται καθημερινά δεκάδες ασθενών που επισκέπτονται είτε ως ιδιώτες, είτε μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα τα πλήρως εξοπλισμένα Διαγνωστικά Τμήματα της κλινικής. Στα τμήματα αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις με έμφαση στην ακρίβεια και την έγκυρη διάγνωση. Τα Διαγνωστικά Τμήματα έχουν συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Κλείστε ραντεβού
με το κατάλληλο τμήμα

online ραντεβού

© 2018 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top