Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Κλινικής Λευκός Σταυρός, λειτουργεί ως πολυδύναμη ΜΕΘ, διαθέτει πέντε (5) κλίνες και συγκεντρώνει ανθρώπινο δυναμικό, επαγγελματικές δεξιότητες και τον απαραίτητο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό.

Ιατρικό Προσωπικό
Στη ΜΕΘ εργάζονται τρεις ειδικοί ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων (πνευμονολόγος, παθολόγος και καρδιολόγος), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Εντατική Θεραπεία. Οι εφημερίες καλύπτονται από ιατρούς εκπαιδευμένους στο αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής και Εντατικής Θεραπείας (αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, χειρουργοί).

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ απαρτίζεται από την προϊσταμένη και 18 άτομα, άριστα εκπαιδευμένα στην Εντατική και Επείγουσα Ιατρική που είναι σε θέση να εφαρμόζουν τεχνικές μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού καθώς και συνεχούς εξωνεφρικής κάθαρσης οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου.

Φυσιοθεραπευτική Υποστήριξη
Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένης φυσιοθεραπευτικής υποστήριξης στους νοσηλευόμενους ασθενείς, τόσο σε τακτική βάση, όσο και εκτάκτως, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Δραστηριότητα
Κλινική: Στη ΜΕΘ εισάγονται και νοσηλεύονται ασθενείς που έχουν ανάγκη εντατικής θεραπείας, στενής παρακολούθησης ή / και υποστήριξης των ζωτικών λειτουργιών τους, προερχόμενοι από την κλινική και από τοΕΚΑΒ. Καθημερινά υπάρχει πρόγραμμα ιατρικής ενημέρωσης και προγραμματισμού καθώς και οργανωμένης επίσκεψης από ομάδα ιατρών.

Εκπαιδευτική: Οργανώνονται τακτικές βιβλιογραφικές ενημερώσεις.

Σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου είναι δυνατή η εφαρμογή των εξής τεχνικών:

1. Διασωλήνωση τραχείας
2. Εφαρμογή Επεμβατικού και Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού
3. Καθετηριασμός αρτηριών, κεντρικών φλεβών και της πνευμονικής αρτηρίας (τοποθέτηση καθετήρα Swan Ganz)
4. Τοποθέτηση και διατήρηση προσωρινού διαφλέβιου καρδιακού βηματοδότη
5. Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση
6. Παροχέτευση υπεζωκοτικών κοιλοτήτων
7. Θεραπευτική και διαγνωστική βρογχοσκόπηση
8. Κρικοθυρεοειδοτομή
9. Διαδερμική τραχειοστομία
10. Εξωνεφρική κάθαρση (συνεχής υποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας – CVVHDF, CVVH, SCUF)
11. Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχής παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών
12. Συνεχής μέτρηση και παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων, μεταβολής του όγκου παλμού, του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος σε οξυγόνο και του εξωαγγειακού πνευμονικού ύδατος με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο (PiCCO και VIGILEO technology)
13. Διαθωρακικό και διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδίας, υπερηχογράφημα θώρακος, κοιλίας, και αγγείων
14. Τοποθέτηση ρινονηστιδικού καθετήρα εντερικής σίτισης
15. Μέτρηση και παρακολούθηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
16. Επίσης, όλο το 24ωρο είναι δυνατή η μέτρηση γαλακτικού οξέος, ηλεκτρολυτών, γλυκόζης, αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη αίματος και η ανάλυση των αερίων αίματος

© 2019 Λευκός Σταυρός - Πολιτική Απορρήτου

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top