Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικά Ιατρεία

Στο Λευκό Σταυρό εξυπηρετούνται καθημερινά δεκάδες ασθενών που επισκέπτονται είτε ως ιδιώτες, είτε μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα τα πλήρως εξοπλισμένα Απεικονιστικά, Εργαστηριακά, Ενδοσκοπικά, Καρδιολογικά Ιατρεία της κλινικής. Στα ιατρεία αυτά πραγματοποιούνται εξετάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, με κύρια έμφαση στην ακρίβεια και την έγκαιρη διάγνωση. Τα Εξωτερικά Ιατρεία μας έχουν συμβάσεις με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναλυτικότερα, τα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής είναι:

© 2019 Λευκός Σταυρός - Πολιτική Απορρήτου

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top