Τι είναι το
Περιεδρικό Απόστημα

Περιεδρικό Απόστημα

Πρόκειται για μια φλεγμονή που εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό και το ορθό (το τελικό τμήμα του παχέος εντέρου). Το απόστημα είναι μία κλειστή κοιλότητα που περιέχει πύον. Υπάρχουν περιπτώσεις που το απόστημα είναι σχετικά επιφανειακό, κάτω από το δέρμα γύρω από τον πρωκτό (περιεδρικό απόστημα), ενώ μπορεί να έχει επεκταθεί βαθύτερα μέσα στα μαλακά μόρια και τους ιστούς που περιβάλλουν το ορθό (περιορθικό απόστημα). Και οι δύο τύποι αποστημάτων χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης, καθώς οι καθυστερήσεις της θεραπείας μπορεί να οδηγήσουν σε επιδείνωση και επέκταση της φλεγμονής με σοβαρές επιπλοκές και συνέπειες για την υγεία.

Λύστε όλες σας τις απορίες
από το πρώτο ραντεβού

online ραντεβού

© 2019 Λευκός Σταυρός - Πολιτική Απορρήτου

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top