Ουρολογικό Ιατρείο

Ουρολογικό Ιατρείο

Σε στενή συνεργασία, τόσο με τα απεικονιστικά τμήματα (CT, MRI, U/S και Ακτινολογικό) όσο και με το εργαστήριο, υπάρχει δυνατότητα άμεσης διάγνωσης, στις περισσότερες των περιπτώσεων, για παροχή θεραπείας εξωτερικά ή για προώθηση στο τμήμα εξωσωματικής λιθοτριψίας ή το χειρουργείο.

© 2019 Λευκός Σταυρός - Πολιτική Απορρήτου

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top