Χειρουργικός Τομέας

Χειρουργικός Τομέας

Ο Χειρουργικός Τομέας του Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Λευκός Σταυρός είναι ο πλέον ανεπτυγμένος και δραστήριος τομέας. Στις υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες πραγματοποιούνται περισσότερες από 4.000 χειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των επεμβάσεων της Γενικής Χειρουργικής, Ορθοπεδικής Χειρουργικής, Γυναικολογίας, Ουρολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, ΩΡΛ και Αγγειοχειρουργικής.

© 2018 Λευκός Σταυρός Αθηνών

Designed by JUST | Developed by digitup

Back to top